Wij zijn een erkend Belgisch autobedrijf dat in 1994 is opgericht door zaakvoerder Evers Patrick onder de vennootschap CRASHCARS bv. Wij zijn gespecialiseerd in het kopen en verkopen van jonge schadevoertuigen op de internationale markt  zoals sportwagens, offroad 4x4, moto’s, oldtimers, trucks, personenwagens, kitcars, pick ups, roadsters, bestelwagens, lichte vracht enz.. Damaged Cars For Sale

Wij kopen onze voertuigen aan bij verzekeringsmaatschappijen, autodeskundigen, garages, leasing bedrijven, faling bankbeslag of privé personen met eigen schade.

Merken zoals BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Ford, Land Rover, Porsche, Lexus, Jeep, Dodge en andere vindt u bij ons regelmatig terug.

Wij zoeken dringend schadewagens/ongevalwagens voor onze klanten  van binnen en buiten Europa.
Crash cars Accident vehicles Ex-leasing Damaged cars Damaged vehicles Accident cars  Cars to repair  Second-hand cars AUTO CON DANNI .

Autohandel Crashcars  werkt dagelijks samen met verzekeringen, experten, leasingmaatschappijen voor het aanbieden van een ruim assortiment schadeauto's, schadewagens en jonge ongevalvoertuigen met geringe schade.

WIJ ZOEKEN DRINGEND SCHADE PORSCHE ONGEVAL PORSCHE    911 / 912 / 964 / 993 / 996 / 997 / 991 / 356 / 928 / 959 / 914 / 968 / Cayenne / Panamera / Boxster / Cayman / Carrera GT... ALLES, + ook andere exotische  merken zoals Ferrari, Maserati, Donkervoort, Lotus, Wiesmann, TVR, Rolls Royce, Morgan, Pagani, Lamborghini, McLaren, Bentley, Aston Martin, MG, Spyker, Bugatti, Austin healey, Triumph TR3 ... Kortom alles!

Ook SCHADEMOTOREN ONGEVAL MOTOREN EN QUADS kopen wij op: Ducati, BMW, Honda, Suzuki, Kawazaki, Yamaha, Triumph, Harley-Davidson, KTM, Bombardier... en andere.

Kortom alles aanbieden loop of sloop, ook total löss(pert totale) Totaal schade,
Snelle, correcte en discrete afhandeling verzekerd!  beschädigte Autos, Unfallwagens, Unfallautos,AUTO CON DANNI , Auto danneggiate , Auto Incidentate ,auto sinistrate  

.....

 

 

Opgelet: Aanpassing Belgische wet

Zolang de totale verkoopprijs (BTW inclusief) van een voertuig lager ligt dan 3000 euro, mag die volledig in cash worden betaald.
Is de totale verkoopprijs echter 3000 euro of hoger, dan zal die verkoopprijs niet in cash mogen worden betaald, maar enkel via andere betaalmiddelen (elektronische betaalkaarten, overschrijving, bankcheque,...).
De wet voorziet wel 1 uitzondering: ook wanneer de totale verkoopprijs 3000 euro of meer bedraagt, dan zal een voorschot van maximaal 10% wel nog in cash mogen worden betaald, voor zover dat voorschot zelf de drempel van 3000 euro niet overschrijdt.
Sancties: als u toch een betaling in cash uitvoert dan kan u een sanctie oplopen van 250 tot 225.000 euro.

 

 

Verkoopsvoorwaarden tweedehandswagens

Tussen:

 

1. Crashcars bv  Senator A jeurissenlaan 1039 3520 Zonhoven , hierna de verkoper genoemd

 

en

 

2. de gebruiker van deze applicatie, hierna de koper genoemd

 

worden volgende verkoopvoorwaarden afgesproken:

 

Algemeen

Alle verkoopovereenkomsten worden door de verkoper gesloten onder toepassing van deze verkoopsvoorwaarden. Afwijkende bedingen, met inbegrip voorwaarden gestelde door de klant, binden de verkoper alleen als de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

Tot stand komen van de overeenkomst.

De koper kan bij de verkoper voertuigen aankopen door een bod uit te brengen op de beschikbare voertuigen. Dat bod moet uitgebracht worden via internet, tenzij anders bepaald, en dat binnen de biedingsperiode die door de verkoper wordt vastgelegd.  Door het uitbrengen van een bod aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

De koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht met een bestelbon als het voertuig waarop het bod betrekking had, aan hem werd toegewezen.

De koopovereenkomst komt tot stand nadat de koper die bestelbon binnen 3 dagen volledig ingevuld en ondertekend terugzendt naar de verkoper.

De verkoper behoudt het recht om de wagen te verkopen aan een volgende bieder of andere koper als geen geldige bestelbon binnen de termijn wordt teruggezonden.

 

Prijzen, betalingsmodaliteiten en transport

De koper moet binnen 10 dagen na de toewijzing de prijs betalen zoals die werd overeengekomen op het ogenblik van de koop. Alle kosten die volgen uit de verkoop van het voertuig bv. de transportkosten en de kosten voor wederinschrijving zijn ten laste van de koper.

Voor binnenlandse kopers wordt alleen betaling per overschrijving of met een gecertificeerde cheque aanvaard. Voor buitenlandse kopers wordt alleen betaling per elektronische overschrijving vanuit het land van bestemming aanvaard. Alle intracommunautaire zonder btw verkochte voertuigen moeten getransporteerd worden met erkend transport : geen eigen transport, geen transport met aanhangwagens en/of handelaarsplaten.

 

Als de volledige verkoopprijs niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, kan de verkoper de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling lastens de koper ontbinden. In dat geval kan de verkoper een vergoeding van de koper eisen die gelijk is aan de geleden schade met een minimum van 10% van de overeengekomen netto-verkoopprijs.

 

Levering

De plaats van levering is  Senator A Jeurissenlaan 1039 3520 Zonhoven  .

Het voertuig zal pas overgedragen worden na volledige betaling van de verkoopprijs en eventuele verwijlintresten en/of kosten. Bij betaling per overschrijving betekent dat na ontvangst van de volledige verkoopprijs op rekening van de verkoper.

Het voertuig moet binnen de 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst opgehaald worden.

Het voertuig wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, wel gekend door de koper. De verkoper is geenszins aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de koper en/of een aangestelde van de koper. De geleverde goederen worden door de verkoper verkocht zonder waarborg, tenzij anders bedongen.

Risicoregeling

Het risico van het product gaat over op de koper op het ogenblik van levering.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het door de verkoper geleverde product blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Mocht een derde rechten op het product willen uitoefenen zolang het nog eigendom is van de verkoper, is de koper verplicht de verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Hasselt .

 

 

Privacy wetgeving

Crashcars bv  wil je persoonsgegevens op een wettelijke,correcte en transparante manier verwerken. Je vindt meer informatie over de verwerking en uitwisseling van je persoonsgegevens door Crashcars bv  in onze privacyverklaring .Daar lees je ook wat je rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen. 

 

Problemen met wagens van de Volkswagengroep

Als handelaar in tweedehandswagens en professioneel opkoper van onze wagens op einde contract, hebt u ongetwijfeld vernomen dat de Volkswagen-groep recent erkend heeft dat hij op zijn dieselmotoren van het type EA 189 (Euro 5-norm) met een cilinderinhoud van 1,2 l, 1,6 l en 2,0 l, van de merken Volkswagen,

 

Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, Audi, SEAT en Skoda, software heeft geïnstalleerd waarmee de reële uitstoot van stikstofoxides beperkt kan worden wanneer de wagens getest worden. Die onregelmatigheden, waar Crashcars bv  geen weet van had en waarin het uiteraard nooit de hand heeft gehad, vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Volkswagen-groep en van diens distributienet.

 

Bijgevolg wijst Crashcars bv elke aansprakelijkheid af voor mogelijke nadelige gevolgen van die onregelmatigheden. Als de wagen die u van ons hebt gekocht met dergelijke software zou zijn uitgerust, dan aanvaardt u dat u mogelijke schade uitsluitend bij de Volkswagen-groep kunt verhalen en ontslaat u Crashcars bv  van elke aansprakelijkheid daarvoor.

Deze website en ons aanbod tweedehandsvoertuigen en schadewagens,al dan niet met technische schade ,zijn bestemd voot BTW-plichtigen zoals autohandelaars,carrosseriebedrijven,sloopbedrijven,recyclagediensten,enz... Wie als particulier een occasieauto/motor/voertuig of beschadigde wagen /motor koopt aanvaardt onze verkoopsvoorwaarden .